¨

Filler til å rette opp skjev nese

Filler til å rette opp skjev nese

Ser du etter alternative måter å rette opp en skjev nese, uten å måtte gjøre større kirurgiske inngrep?

En skjev nese kan være en kilde til ubehag og selvbevissthet for mange. Mens kirurgisk nesekorreksjon kan gi varige resultater, er det ikke alltid et ønskelig alternativ for alle på grunn av kostnadene og de potensielle risikoene og bivirkningene. Heldigvis kan filler-injeksjoner være en trygg og effektiv måte å rette opp skjevheter i nesen på, uten behov for kirurgi eller lang restitusjonstid.

Hvordan kan vi rette opp en skjev nese med filler?

Ved å legge til volum i områdene som trenger det, kan filler injisert av en erfaren kosmetisk spesialist gi en mykere, mer symmetrisk og naturlig utseende nese.

En fillerbehandling kan jevne ut asymmetri på nesebroen, løfte nesetippen og rette opp skjevheter på visse områder av nesen.

Når vi jobber med filler er det noe begrenset hva som er mulig. Det er viktig å være inneforstått med at filleren ikke vil kunne gjøre nesen mindre, men ved å ha en mer symmetrisk og naturlig jevn nese, kan du skape illusjonen om en smalere nese.

En av fordelene med filler-injeksjoner er at de gir umiddelbare resultater, og det er minimal nedetid etter behandlingen. Pasienter kan vanligvis gå tilbake til vanlige aktiviteter etter prosedyren. En annen fordel er at resultatene kan justeres etter hvert som filleren brytes ned over tid.

Hvordan utføres det?

Før behandlingen starter må du gjennomgå en konsultasjon med en kosmetisk sykepleier som også vil ta deg gjennom prosedyren. Sammen vil dere snakke om forventninger, tidligere sykehistorie, dine ønsker og du vil få en innføring i eventuelle bivirkninger og tiden etter behandling.

Bivirkninger og varighet

Som med enhver kosmetisk prosedyre, er det alltid en risiko for bivirkninger. Noen vanlige bivirkninger inkluderer hevelse, rødhet, blåmerker og smerte på injeksjonsstedet. Disse bivirkningene er vanligvis milde og går som regel bort innen noen få dager. Ta kontakt med behandleren din hvis ikke.

Les mer om risiko og bivirkninger

Til tross for at filler-injeksjoner kan gi effektive resultater for å rette opp en skjev nese, er det viktig å huske at det ikke er en permanent løsning. Effekten av filler vil gradvis avta over 12 måneders tid, og påfylling vil være nødvendig for å opprettholde resultatene. For best resultater, anbefaler vi at du vurderer behovet for ny fylling etter seks måneder.

Hva om du vil fjerne filler i nesa?

Ved fjerning av filler i nesa vil det være nødvendig med en individuell ordinering fra en ansvarlig lege.

Under selve behandlingen vil det bli injisert en liten mengde med et enzym som bryter ned filleren over de neste to dagene.

Vi har erfart at det gjerne tar flere behandlinger for å bli kvitt alt. På grunn av dette tilbyr vi også en gratis oppfølging etter timen hvor vi fjerner eventuelle rester.

Mer om nesekorreksjon