¨

Øyenbrynsløft uten kirurgi

Øyenbrynsløft uten kirurgi

Hvorfor oppstår hengende hud i øyenbrynsområdet?

Det kan være flere årsaker til at huden ved øyenbrynene er overflødig. Når vi blir eldre er det vanlig at huden begynner å synke mer. For noen er tung og overflødig hud ved øynene genetisk og kan derfor være noe de alltid har hatt. Men for de fleste er dette noe som kommer med alderen. Som følge av aldring blir produksjonen av kollagen og hyaluronsyre mindre, noe som fører til at huden blir mindre spenstig, og synker mer sammen. Vi mister fra 1-2 % kollagen og elastin i året fra midten av tyveårene, og dette akselererer ytterligere etter vi har fylt 40. For å hjelpe med slapp hud finnes det ulike alternativer, et av dem er å bruke botox.

Bruk av botox som øyenbrynsløft er ikke allminnelig anerkjent

BOTOX er indisert til symptomatisk behandling av: 

  • Fokal spastisitet ia nkel og fot hos oppegående barn over to år med cerebral parese.
  • Fokal spastisitet i håndledd og hånd hos voksne slagpasienter
  • Bleforaspasme, hemifacial spasme og assosierte dystonier
  • Cervikal dystoni
  • Symptomlindring hos voksne som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥ 15 dager per måned hvorav minst 8 dager med migrene) hos pasienter som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av migrene.
  • Blæresykdommer:  - Idiopatisk overaktiv blære med symptomer på urininkontinens, trang og frekvens hos voksne pasienter som har inadekvat respons på, eller er intolerante for antikolinergiske preparater.
  • Urininkontinens hos voksne med nevrogen overaktivitet i detrusor som følge av nevrogen blære grunnet stabil subcervical ryggmargsskade eller multippel sklerose.  
  • Hud- og underhudssykdommer

Dette innebærer at bruk av botox til øyenbrynsløft ikke er alminnelig anerkjent, dvs. det regnes for å være bruk av utenfor preparatomtalen. Det er opp til legen å vurdere om slik behandling skal gis, og behandlingen har flere kontraindikasjoner. For eksempel skal ikke gravide, ammende eller personer med myathenia gravis få botox.

Øyenbrynsløft med botox er en behandling som innebærer nålestikk. Enhver behandling som innebærer bruk av nåler har også risiko for infeksjon, utilsiktet vevsskade, smerter mv. Før behandlingen utføres, bør du sette deg grundig inn i hvilken risiko og bivirkning som behandling kan medføre.