¨

Klinikk med ekspertise på Botox

Klinikk med ekspertise på Botox

Hva er botox?

Botox er mest kjent for sin svært effektive bruk mot rynker, men det er mange som ikke vet hva Botox egentlig er laget for. I denne artikkelen gir vi informasjon om hva Botox er, og hva Botox kan brukes til.

Botox, også kjent som botulinumtoksin, er et legemiddel som brukes til medisinske og kosmetiske formål. Botox er et nevrotoksin produsert av bakterien Clostridium botulinum ved bakteriell fermentasjon. Botox ble godkjent som et legemiddel i Norge i 2002.

Opprinnelig ble botox brukt som medisin for å behandle visse medisinske tilstander. En av de første bruksområdene var behandling av strabisme, som er en tilstand der øynene ikke retter seg riktig. Botox ble også brukt til å behandle muskelkramper og spasmer, som for eksempel blefarospasme (ukontrollerbare øyeblink) og cervikal dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger i nakken) og til symptomlindring tillegg kan botox brukes til å behandle vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose (overdreven og plagsom svetting i armhulene). I henhold til felleskatalogen.no er botox et "preparat for behandling av muskelspasmer".

Senere ble det oppdaget at botox mot migrene også hadde en effekt på reduksjon av rynker og fine linjer i ansiktet. Dette ledet til at leger begynte å ta i bruk botox til kosmetiske behandlinger, blant annet botox mot rynker. Dette viste seg altså å være en bivirkning av den medisinske behandlingen.

Botox er et reseptbelagt legemiddel

Ettersom botox er reseptbelagt er det nødvendig med forutgående konsultasjon med lege som kan rekvirere botox til deg. Ikke alle kan få behandling med botox mot rynker. For eksempel skal ikke gravide, ammende eller mindreårige behandles. Det samme gjelder pasienter med nevrologiske sykdommer som myasthenia gravis. Myasthenia gravis er en muskelsykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen.

Dersom legen har skrevet ut botox mot rynker kan behandlingen gjennomføres av sykepleier som legens medhjelper.

Botox mot rynker

Det er viktig å understreke at botox til behandling av rynker ikke er alminnelig anerkjent. Botox ble utviklet for behandling av medisinske indikasjoner, og all bruk av botox i kosmetisk øyemed regnes foreløpig for å være off-label.

Botox mot hyperhidrose (overdreven svetting)

Hyperhidrose er en tilstand som kjennetegnes av overdreven og plagsom svetteproduksjon. Hvis denne tilstanden er begrenset til armhulene, kalles det hyperhidrose axillaris. Før behandling med botox kan vurderes, må potensielle årsaker til sekundær hyperhidrose utelukkes. Hvis du opplever problemer med svette under armene, anbefaler vi at du kontakter legen din for videre utredning. Samtidig er det mulig å bruke botox til å redusere svette uten at diagnose er stilt dersom du plages av svetting. Uten medisinsk diagnose vil bruken regnes for å være av kosmetisk art, dvs. som off-label bruk. Dette er ikke allment anerkjent eller akseptert som vanlig praksis.

Hvordan foregår en behandling med botox?

Behandlingsområdet blir sterilisert for å redusere sannsynligheten for infeksjon. Deretter injiseres botox i tråd med helsefaglig forsvarlige rutiner. Botoxbehandlinger er normalt utført på ca. 30 minutter.

Resultatet er ikke permanent. Nerveimpulsene vil gradvis få kontakt med musklene igjen, og etter ca. 3 måneder har de oppnådd full kontakt. Behandlingen må derfor gjentas 3-4 ganger i året dersom man ønsker å opprettholde resultatet.

Pris botox oslo

Prisene for behandling med botox i oslo varierer. Du må regne med å betale fra 1200 - 6000,- kroner.

Risiko og bivirkninger forbundet med botox

Det er viktig å være klar over at når botox brukes til å behandle rynker, så brukes legemiddelet til et annet formål enn det ble laget til. Botox mot rynker regnes derfor som "off-label", og stiller særskilte krav til helsepersonell som utfører behandlingen. Botox mot rynker har flere vanlige og sjeldne bivirkninger.

Enhver bruk av nåler som penetrerer huden innebærer risiko for infeksjon, blødning, smerte, utilsiktet vevsskade ogm ulige senkomplikasjoner. I tillegg kan nålestikk medføre risiko for besvimelse.

I Felleskatalogens beskrivelse av bivirkninger ved bruk av legemidlet Botox, nevnes følgende: "Den forventede farmakologiske virkningen av botulinumtoksin i muskelvev er lokal muskelsvekkelse. Imidlertid er svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler som ligger lenger unna injeksjonsstedet også rapportert. Som forventet ved enhver injeksjonsprosedyre, har lokal smerte, betennelse, parestesi, nedsatt følelse, ømhet, hevelse/ødem, rødhet, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst kan føre til vasovagale reaksjoner, inkludert midlertidig symptomatisk hypotensjon og besvimelse. Det er også rapportert om feber og influensalignende symptomer etter injeksjoner med botulinumtoksin."

Ifølge Felleskatalogen er det også flere bivirkninger som klassifiseres som vanlige, det vil si at de forekommer hos mellom 1 og 10 % av pasientene.