¨

Bli kvitt sinnarynken med Botox

Bli kvitt sinnarynken med Botox

Hva er "sinnarynken"?

"Sinnarynken" består av vertikale linjer som dannes mellom øyenbrynene, og kan gi et bekymret eller sint uttrykk. Linjene kan bli mer tydelige med alderen etterhvert som produksjonen av kollagen og elastin avtar. Dersom du plages over dette, er det fint å vite at det finnes behandlinger hvis du vil bli kvitt sinnarynken.

Sinnarynken dannes av musklene mellom øyenbrynene som kalles glabella complex. Når vi gjør ansiktsuttrykk som å rynke brynene eller uttrykke bekymring, trekker disse musklene seg sammen, og det fører til at huden folder seg og danner det mange kaller "sinnarynken". Over tid og gjentatt bevegelse kan denne rynken bli mer permanent og tydelig. Dette gjelder spesielt jo eldre vi blir.

Dynamiske linjer dannes ved at muskler trekker seg sammen og er i bevegelse. Statiske linjer er til stede selv når ansiktet er i hvile og uten bevegelse. Over tid kan gjentatte dynamiske linjer forårsake at huden mister elastisitet, og sinnarynken blir mer permanent og tydelig, selv når musklene er i ro. Statiske linjer er ofte dypere og kan være mer utfordrende å behandle enn dynamiske linjer. I noen tilfeller kan det være aktuelt å sette fillers for å fylle ut linjene.

Hva er Botox?

Botox, eller botulinumtoksin, er et nevrotoksin som produseres av bakterien Clostridium botulinum. Oppdagelsen av Botox som en medisinsk behandling har en interessant historie. I begynnelsen av 1820-tallet, ble det bemerket at folk som hadde spist forurenset mat utviklet muskellammelser. Det var først på midten av 1900-tallet at forskere klarte å isolere det aktive nevrotoksinet i Botox og identifisere dets potensiale i medisinske applikasjoner.

Botox har et bredt spekter av medisinske og kosmetiske bruk. Opprinnelig ble Botox brukt til å behandle muskelproblemer som skjeling og muskelspasmer. På begynnelsen av 2000 tallet ble Botox Cosmetics godkjent av FDA for kosmetisk bruk, spesielt for behandling av rynker og linjer i ansiktet, inkludert sinnarynken. 

I medisinsk sammenheng er Botox også godkjent for behandling av migrene, overaktiv blære, urininkontinens, kraftig svetting i armhulene og andre tilstander. Botox brukes da for å behandle diagnoser og helseplager. I følge preparatomtalen til botox er i Norge kun ment til lokal behandling av muskelspasmer. Dersom botox brukes ut over dette, regnes bruken for å være utenom preparatomtalen.

Effekten av botox er muskellammelse,

Når Botox injiseres i musklene, f.eks. ved behandling av muskelspasmer, så blokkers signalene som trekker musklene sammen.

Hvor lenge varer botox?

Botox har en varighet på 3 - 4 måneder. Musklene vil gradvis få kontakt igjen, og muskelaktivitet vil med tiden føre til at helseplagene oppstår på nytt. Dersom du ønsker å opprettholde resultatet må behandlingen gjentas.

Ved dype furer og linjer kan behandlingen kombineres med fillers, men det finnes ingen tilgjengelige kliniske data på effektivitet eller toleranse av slik kombinasjon. Fillers kan være med på å "brette ut" linjene slik at de reduseres.

Pris botox i Oslo

Botox i Oslo koster ca. 1500 - 2500 kroner avhengig av behandling. Jo mer botox, jo dyrere pris. Prisene varierer fra klinikk til klinikk.

Dersom du finner klinikker eller helsepersonell med kunstig lave priser så kan det være en grunn til å styre unna. Botox er et reseptbelagt legemiddel som er dyrt i innkjøp. Behandlingen krever dessuten en forutgående undersøkelse og ordinering fra lege, og sykepleier kan kun sette botox som legens medhjelper. I tillegg er det nødvendig med utdanning og erfaring for å utføre behandlingen.

Risiko og bivirkning

Injeksjon av Botox innebærer en viss risiko for infeksjon, blødning, smerte, og mulig vevsskade.

I følge Felleskatalogteksten er det forventet at Botox vil forårsake lokal muskelsvekkelse i behandlingsområdet. Det er rapportert om tilhørende bivirkninger som lokal smerte, betennelse, ømhet, hevelse, og blåmerker. Noen pasienter kan oppleve nålerelatert smerte og angst, som kan utløse besvimelse (vasovagal reaksjon). Det er også sjeldne tilfeller av feber og influensasyndrom etter Botox-injeksjoner.

Vær oppmerksom på at det er flere bivirkninger som vurderes som vanlige, med en forekomst på mellom 1 og 10 % blant pasientene.