¨

Botox kan behandle migrene og rynker i pannen samtidig!

Botox kan behandle migrene og rynker i pannen samtidig!

Migrene

Migrene er type hodepine (nevrologisk sykdom) hvor pasienten får kraftige og pulserende smerter. Årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men det antas at smertene kan være forårsaket av at blodårene i deler av hjernen utvides.

I mange tilfeller er hodepinen begrenset til bare den ene halvdelet av hodet. Symptomene beskrives ofte som en intens, pulserende hodepine som kan vare i alt fra et 1 - 72 timer. Under fysisk aktivitet, eller ved bevegelse på hodet, kan smerten ofte forverres. Kvalme, lysskyhet eller lydfølsomhet er vanlige følgesymptomer. Selv om den eksakte årsaken til migrene ikke er kjent, kan utløsende faktorer inkludere stress, hormonelle endringer og visse typer mat- og drikkevarer. Sykdommen påvirker fremtiden til mange unge mennesker og har en betydelig økonomisk belastning for samfunnet hvert år. Selv om migrene ikke er en dødelig sykdom eller reduserer levealderen, kan den dramatisk påvirke livskvaliteten til de som lider av den.

Ved migrene som varer i minst 15 dager per måned i over tre måned regnes migrenen for å være kronisk. Kronisk mibrene kan behandles med botox.

Store medisinske leksikon opplyser at ca. 10 % av befolkningen lider av migrene, hvor kvinner er dobbelt så utsatt som menn. Forekomsten er høyest blant kvinner rundt 40 år, og migrenen starter vanligvis i tenårene og avtar mot slutten av 40-årene. En mulig årsak til at kvinner er mest utsatt er svingninger i østrogen ettersom mange kvinner får migreneanfall i forbindelse med menstrausjon. Barn kan også få migrene, og 20 % av de som rammes får sykdommen før de har fylt 5 år.

Botox mot migrene

Migrene kan behandles med botox for å lindre plagene. I følge felleskatalogen kan botox brukes til symptomatisk behandling av nevrologiske sykdommer som kronisk migrene dersom annen profylaktisk behandling har gitt utilfredsstillende lindring. Olavs Hospital at man først prøver minst tre andre forebyggende migrenemedisiner. Disse medisinene bør enten ha vært ineffektive eller forårsaket plagsomme bivirkninger. Hvis pasienten lider av medikamentoverforbrukshodepine, bør de også ha forsøkt avvenning minst én gang uten tilstrekkelig effekt. 

For å vite om botox mot migrene er rett behandling for deg, må du altså innlede en dialog med fastlegen din og kartlegge veien videre. Før en eventuell oppstart med botox mot migrene startes opp, kan det være nyttig å føre en hodepinedagbok (f.eks. Brain Twin - Hodepinedagbok) i minst en måned, spesielt hvis du ønsker å optimalisere behandlingen av migrene med Botox. Dette gir deg og legen din et referansepunkt og sammenligningsgrunnlag for å sammenligne forekomsten og smertenivået av hodepiner før og etter behandling med botox. Ved å sammenligne hyppigheten av hodepine før og etter behandlingen, kan man få et godt inntrykk av behandlingens effektivitet for den enkelte pasienten.

Dersom du er rett kandidat til å få behandling med botox mot migrene, er det viktig å sette seg grundig inn i hva botox er.

Hva er Botox?

Botox er i følge store medisinske leksikon et giftstoff som produseres av en bakterie som heter Clostridium botulinum. Clostridium botulinum er en anaerob, stavformet, gram-positiv bakterie som har evnen til å produsere et nevrotoksin kalt botulinumtoksin. Dette nevrotoksinet fører til muskelparalyse ved å blokkere acetylkolin-reseptorer mellom muskelfibrene og nervene, samt i synapser i det autonome nervesystemet. Bakterien er svært farlig, og giften kan være dødelig i store mengder. Når botox brukes til medisinsk eller kosmetisk bruk er kosentrasjonen så tynnet ut at det ikke er farlig.

Botulinumtoksin beskrives derfor som en gift som har to deler: A-del og B-del. A-delen er den som gjør at giften virker, mens B-delen ikke gjør noe selv. Når giften kommer inn i kroppen, binder B-delen seg til spesielle steder på cellene. Dette gjør at A-delen kan komme seg inn i cellene. Når A-delen er inne i cellene, stopper den viktige stoffet acetylkolin fra å bli sluppet ut. Acetylkolin er et stoff som hjelper musklene til å trekke seg sammen. Så når acetylkolin ikke blir sluppet ut, vil musklene ikke kunne bevege seg, og derfor blir de lamme.

Ved behandling av migrene med botox settes legemiddellet av lege eller sykepleier. Man bruker en tynn nål, og botox settes under huden ulike steder i pannen, tinningene, bakhodet, skulderen og nakke. Det settes til sammen 31 - 39 stikk etter en standard protokoll hvor alle dosene og innstikkstedene er fastsatt på forhånd. Det bidrar til en trygg, og systematisk gjennomføring av helsehjelpen.

Ingen vet helt sikkert hvorfor botox mot migrene fører til en reduksjon av plagene. En mulig årsak til at botox mot migrene fungerer er at lammelsen blokkerer utskillelsen av nevrotransmittere som er involvert i smertesystemet.

Effekt

Effekten av botox mot migrene kommer gradvis. Årsaken til dette er at muskellammelsen ikke oppstår umiddelbart, men kommer gradvis i løpet av noen uker.

Behandlingen kan ikke utføres av alle. I følge felleskatalogen bør ikke pasienter med myasthenia gravis behandles. Gravide bør ikke behandles med mindre migrenen er så alvorlig at den erhåndterbar uten. Dersom du er gravid, bør du ha en tett dialog med legen din.

Hvor lenge varer botox mot migrene?

Botox mot migrene varer ca. 3 - 4 måneder.

Bivirkninger

Behandling av migrene med botox har flere potensielle bivirkninger. .

Botox injiseres med en tynn nål, og det er derfor viktig å være klar over at all behandling som innebærer gjennomtrenging av huden med sprøytespisser har en viss risiko for infeksjon, blødning, smerte, utilsiktet vevsskade og eventuelle ettervirkninger. I tillegg er det en mulighet for at man kan besvime under prosedyren på grunn av nålestikket.

Felleskatalogteksten om bivirkninger av legemiddelet Botox nevner også følgende:

"Det forventes at botulinumtoksin vil forårsake lokal muskelsvekkelse i muskelvevet. Imidlertid er det rapportert om svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler fjernt fra injeksjonsstedet. Som med alle injeksjonsprosedyrer, kan det oppstå lokal smerte, betennelse, nummenhet, nedsatt følelse, ømhet, hevelse/ødem, rødhet, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker i forbindelse med injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst kan utløse vasovagale reaksjoner, inkludert midlertidig symptomatisk hypotensjon og besvimelse. Det er også rapportert om feber og influensalignende symptomer etter injeksjoner med botulinumtoksin".

Flere av bivirkningene vurderes som vanlige, noe som betyr at de forekommer hos mellom 1 og 10 % av pasientene. Overdosering kan føre til forgiftning og kalles botulisme. Giftstoffene kan gi svært alvorlige symptomer

En annen bivirkning av botox mot migrene er at rynkene i pannemusklene forsvinner. Årsaken er nettopp at botoxen injiseres i de horisontale og vertikale pannemusklene som bidrar til stresshodepine. Botox får musklene til å slappe av og forhindre at de trekkes sammen. Dette fører igjen til at det ikke dannes horisontale eller vertikale rynker.

Rynkebehandling er faktisk en bivirkning

Botox ble opprinnelig oppfunnet til medisinsk bruk for behandling av skjeling (Strabisme). Etterhvert ble godkjent bruk utvidet, og 15. april 2002 godkjente det amerikanske helsetilsynet (FDA) botox som en midlertidig kosmetisk behandling av moderate til alvorlige rynker i pannen, mellom øyenbryn og rundt øynene.

Selv om Botox er godkjent til kosmetisk bruk av det amerikanske helsetilsynet, finnes det ingen tilsvarende godkjenning fra Statens legemiddelverk i Norge. Ved å sette botox i pannen for å behandle rynker brukes botox til et annet formål enn det ble oppfunnet til. Når botox brukes til rynkebehandling regnes bruken for å være utenfor indikasjonsområde ("off label") selv om botox settes på mange av de samme sted som behandling av migrene.

Botox er et reseptbelagt legemiddel

Hvis botox brukes til behandling av rynker er det alltid nødvendig med en forutgående undersøkelse og ordinering fra lege. Ettersom legen i denne omgang ikke skal undersøke om du har en medisinsk diagnose som kan forsvare legemiddelbruken, blir det medisinske vurderingstemaet om rynker og linjer i seg selv kan utgjøre helseplager. Legen må også avklare om du har myasthenia gravis, eller om du er gravid og ammende. Botox mot rynker kan ikke forsvares under slike omstendigheter.

Dersom legen finner grunnlag for å redusere rynker og linjer med bruk av botox, vil du få en ordinering som ofte varer i 12 mnd. På samme måte som behandling av migrene blir botox satt på strategiske punkter i pannen, mellom øyenbryn og rundt øynene. Effekten kommer etterhvert som musklene gradvis blir lammet. Når musklene i pannen ikke kan trekke seg sammen, vil det heller ikke oppstå linjer.

Det er viktig å være klar over at botox ikke er en mirakelkur. For det første varer det ikke lenger enn 3 - 4 måneder, og huden vil uansett få et aldrende preg etterhvert som den naturlige produksjonen av kollagen og elastin avtar.

Det er på verdensbasis utført mange hundre millioner behandlinger. Sikkerhet og effekt er grundig evaluert i en rekke kliniske studier, så risikoen regnes  for å være svært trygg.

Bivirkninger

Botox mot rynker har de samme bivirkningene som behandling av migrene.

Pris

Botoxbehandling av migrene utenfor sykehus kan ikke fås direkte med blå resept, men legen din kan søke Helfo om å få dekket kostnadene. For å få dekning, må du ha ført en hodepinedagbok, prøvd minst 3 forskjellige forebyggende medisiner, og også forsøkt å redusere medisinbruken hvis det har vært et problem (se over). Hvis søknaden din for Botox-behandling blir godkjent, får du refundert mesteparten av kostnadene for Botox. Hvis du har et frikort, blir alle kostnadene for medisinen dekket, men du må betale for legekonsultasjonen.

Prisene for behandling av migrene med botox varierer, men du må forvente kostnader på ca. 5000 - 8000 kroner per behandling.

Prisen for botox rynkebehandling i Oslo er fra 1200 - 6500 kroner. Det store kostnader forbundet med kjøp av botox, så du bør være skeptisk til tjenesteytere og klinikker som opererer med kunstig lave priser.