¨

Botox mot svette (hyperhidrose)

Botox mot svette (hyperhidrose)

Svette er normalt

Svetting er en av kroppens funksjoner for å kjøle ned kroppen slik at vi opprettholder mest mulig stabil temperatur, og det er ikke en prosess vi kan styre selv. Vi skal utskille svette når temperaturen går opp på varme dager eller når vi trener. Svetting på grunn av temperaturøkninger skjer normalt over hele kroppen, mens svetting forårsaket av stress og ubehagelige situasjoner kan oppstå i ansiktet, underarmer og hender. Dette kan gi utslag i store svetteringer under armene eller fuktige hender som gjør at man vegres for å holde hender eller hilse på folk.

Svetten skilles ut fra ulike type svettekjertler vi har i lærhuden som en del av det autonome nervesystemet. I områder med tett hårvekst som armhulene, hodet og skrittet finner vi de apokrine svettekjertlene. Kjertlene blir først aktive ved puberteten, og det antas at utviklingen er styrt av hormoner. Apokrine svettekjertler produserer feromoner (duftstoffer) som kan virke seksuelt tiltrekkende. Svetten som skilles ut av disse kjertlene er melkeaktig, og det antas at noe av lukten oppstår når den brytes ned av bakteriene som finnes i huden.

De andre typene svettekjertlene er spredt over hele kroppen og skiller ut svette med et litt annet innhold. Blandingen er i hovedsak salter og vann, og denne typen svette lukter lite.

Mengden svette som produseres varierer fra person til person. Det samme gjelder om svetten lukter mye eller lite. Svettelukt kan påvirkes av stress, arv og kosthold. I vår kultur er svettelukt lite verdsatt, og det finnes rikholdig reklame på såper, deodoranter, parfymer og kosmetikk for å redusere svetten.

Hva er hyperhidrose?

Ja, svetting er normalt, men dersom du svetter så mye at det blir et problem, kan det hende du har en tilstand som heter Hyperhidrose. Hyperhidrose er en tilstand med unormal og plagsom svetteproduksjon, som kan oppstå selv under hvile og i kjølige forhold. Det skjer oftest under armene, i håndflatene eller på føttene, men kan også oppstå i ansiktet. Svetting i armhulene kalles "hyperhidrosis axillaris", i håndflatene "hyperhidrosis palmaris" og føttene "hyperhidrosis pedis". Det finnes ingen klar årsak til at hyperhidrose oppstår, men det antas overaktivitet i deler av det autonome nervesystemet.

Årsaker og symptomer på overdreven svetting

Overdreven svetting kan være genetisk betinget eller utløst av medisinske tilstander som diabetes eller skjoldbruskkjertelsykdommer. Det kan også oppstå som en bivirkning av visse medikamenter. Typiske symptomer inkluderer vedvarende fuktighet i de berørte områdene, noe som ofte kan føre til sosialt ubehag. Mange mennesker som sliter med hyperhidrose, kan nemlig føle seg ukomfortable i sosiale situasjoner. De kan for eksempel nøle med å løfte armene på grunn av svetteringer under armene, unngå håndhilsing på grunn av klamme hender, eller være bekymret for å ta av seg skoene i andres nærvær fordi det blir svettemerker på gulvet.

Ulike behandlinger mot hyperhidrose

Hyperhidrose kan behandles på ulike måter. De aktuelle områdene kan behandles med enten aluminiumklorid, iontoforese eller botox i armhulen. Hvilken behandling som først skal forsøkes vurderes av legen, men det synes å være bred enighet om at lokalbehandling med alumuniumklorid heksahydrat er førstevalget ved aksillær hyperhidrose.

Ionotoforese er en populær behandlingsmetode som ofte brukes for å håndtere hyperhidrose, spesielt når det gjelder overdreven svetting i hender (palmar hyperhidrose) og føtter (plantar hyperhidrose). Denne behandlingen involverer bruk av en mild elektrisk strøm som føres gjennom vann eller en våt pute, og har som mål å midlertidig blokkere svettekjertlene i de berørte områdene.

Botox, eller botulinumtoksin, er en annen effektiv behandlingsmetode mot hyperhidrose, spesielt når det gjelder vedvarende og alvorlig svetting under armene som negativt påvirker daglige aktiviteter. Dette alternativet blir ofte vurdert når andre topikale behandlinger ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Botox fungerer ved å midlertidig blokkere nervesignalene som stimulerer svettekjertlene, noe som resulterer i en betydelig reduksjon av svetting i de behandlede områdene.

Botox mot svette

Botox er mest kjent for behandling av rynker, men ble opprinnelig funnet opp for å brukes i medisinsk praksis til behandling av tilstander som migrene, muskelspasmer og overdreven svette (hyperhidrose). Botox er et legemiddel som i hovedsak inneholder et nevrotoksin som kalles botulinumtoksin. Botulinumtoksin produseres av en bakterie som heter "Clostridium botulium".

I henhold til Felleskatalogen.no brukes botox til behandling av svette når det er snakk om vedvarende, alvorlig primær aksillær hyperhidrose som forstyrrer daglige gjøremål og som er resistent mot topikal behandling.

Hvordan fungerer botox mot svette?

Nevrotoksinet har en unik egenskap til å forårsake muskelparalyse. Når botox brukes mot svette, settes det i armhulen eller håndflaten. Botox, eller botulinumtoksin, blokkerer nerveimpulsene til svettekjertlene, noe som effektivt reduserer svetteproduksjonen i det behandlede området. Når botox kommer inn i kroppen, virker det ved å blokkere spesielle reseptorer kalt acetylkolinreseptorer som finnes mellom muskelfibrene og nervene. Dette forstyrrer kommunikasjonen mellom disse to og fører til at musklene mister evnen til å bevege seg normalt. Det er som om to venner som vanligvis snakker sammen, ikke lenger kan kommunisere effektivt. Når musklene ikke kan bevege seg som før, vil man forhindre at det oppstår rynker i huden etterhvert som huden fornyes. 

I tillegg til å forhindre at muskler kan trekke seg sammen, påvirker botox også synapser i det autonome nervesystemet som kontrollerer kroppsfunksjoner som hjerteslag, fordøyelse, pusting og nettopp svetting. Botox mot svette fungerer ved at det blokkerer signaler som aktiverer svettekjertlene. Botox injiseres direkte i området med overdreven svette, vanligvis under lokalbedøvelse for å minimere ubehag. Prosedyren tar omtrent 20-30 minutter, og effekten kan vare i flere måneder.

Botox mot svette - slik utføres behandlingen

I henhold til felleskatalogen.no utføres prosedyrene slik:

Primær aksillær hyperhidrose: Rekonstituert oppløsning (100 enheter​/​4 ml og 200 enheter​/​8 ml) injiseres med en nål på 30 gauge. 50 enheter injiseres intradermalt, jevnt fordelt på flere steder ca. 1-2 cm fra hverandre, innenfor hyperhidrotisk område i hver aksille. Hyperhidrotisk område kan defineres vha. standard fargeteknikker, f.eks. Minors jod-stivelsestest. Andre doser enn 50 enheter pr. aksille kan ikke anbefales. Klinisk bedring sees som regel innen første uke etter injeksjonen. Gjentatt injeksjon av preparatet kan gis når klinisk effekt av foregående injeksjon avtar og behandlede lege finner det nødvendig. Injeksjonene bør ikke gjentas oftere hver 16. uke.

Dette kan sammenfattes slik: behandlingen utføres ved at svettekjertlene kartlegges ved å tegne opp et grid-mønster og en stivelsestest. Deretter blir området sterilisert for å redusere risikoen for bakteriell infeksjon. Botox blir så injisert på de strategiske punktene. Behandlingen er ikke veldig smertefull, men heller ikke helt smertefri.

Effekten kommer ikke umiddelbart, og full effekt oppnås normalt innen 2 uker. Botox mot svette har en varighet på ca. 4 - 12 måneder. Ifølge International Hyperhidrosis Society kan botox redusere svetting under armene med 82 - 87 %, men individuelle resultater må påregnes.

Det er viktig å merke seg at bruk av Botox mot svette og lignende behandlinger må utføres av kvalifiserte helsepersonell for å sikre trygg og effektiv bruk, og det må alltid foreligge en ordinering fra lege. Hvis botox brukes til å redusere svetting uten at man har hyperhidrose, regnes slik bruk for å være utenfor indikasjonsområde ("off label") omtalt hos Felleskatalogen.no, og er ikke alminnelig anerkjent.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet var det i 2019 ingen som hentet ut botox mot svetting på blå resept, men dette har økt kraftig de siste årene. I 2021 var det 892 personer som fikk svettebehandling på blå resept, og dette tallet doblet seg til 1639 i 2022. I den samme perioden har antallet personer som fjernet svettekjertlene med kirurgi blitt kraftig redusert, fra 240 i 2018 til 148 i 2022.

Hva kan du forvente av en Botox-behandling mot svette?

Før behandlingen kan en svettetest utføres for å bestemme de mest aktive svetteområdene. Etter behandlingen kan du umiddelbart gjenoppta dine daglige aktiviteter, men unngå intens fysisk aktivitet de første 24 timene.

Bivirkninger og sikkerhetstiltak

Vanlige bivirkninger inkluderer midlertidig sårhet og hevelse på injeksjonsstedene, samt sjelden muskelsvakhet i nærheten av behandlet område. Sørg for å velge en erfaren og lisensiert klinikk som Vanity for å minimere risiko for komplikasjoner. Det er viktig å gjøre grundig research og velge en klinikk med godt omdømme og erfarne behandlere. Vurder å lese kundeanmeldelser og be om før- og etterbilder.

Fordelene med å bruke Botox for svetteproblemer

  • Langvarig effekt: De fleste pasienter opplever signifikant redusert svetting i opptil 6-12 måneder etter behandlingen.
  • Minimal invasivitet og sikkerhet: Botox-behandlinger krever ingen kirurgi, og risikoen for alvorlige bivirkninger er lav når prosedyren utføres av en kvalifisert helsepersonell.

Pris

Prisene for svettebehandling med botox varierer fra 5000 - 8000 i Oslo. Det er etter folketrygdloven ikke mulig å få botox direkte på blå resept, men legen din kan søke Helfo om få det dekket. Botox er dyrt, og du bør være skeptisk til tjenesteytere med kunstig lave priser. Blå resept innebærer at du får mestepartene av utgiftene dine refundert. 

Risiko

Botox svettebehandling er ikke risikofritt. For det første er risiko forbundet med nålestikk. Enhver gjennomtrengning av huden innebærer risiko for blødning, infeksjon, utilsiktet skade på nerver med mer. Noen besvimer også av nålestikk. For det andre er det flere mulige bivirkninger forbundet med botox. Lokal muskelsvekkelse er en forventet farmakologisk virkning, og hvis botox diffunderer lener unna injeksjonsstedet må svakhet i omkringliggende muskler påregnes. Felleskatalogen opplyser også at det er rapportert om feber og influensasyndrom etter botoxinjeksjoner.

Få din behandling hos Vanity

Hvis du lider av hyperhidrose og søker en effektiv, langvarig løsning, kan Botox være et godt alternativ. Ta kontakt med oss i Vanity for å diskutere dine behov og forventninger, og ta det første steget mot et mer komfortabelt liv uten overdreven svetting.