¨

Reduser synlig tannkjøtt med botox

Reduser synlig tannkjøtt med botox

Synlig tannkjøtt kan reduseres med botox

Det finnes ingen fasit for hvordan et smil skal være. Det finnes likevel personer som plages over mengden tannkjøtt som synes når man smiler. I slike situasjoner handler det om å ta både smilet og selvfølelsen tilbake, og botox kan brukes til å reduseres synlig tannkjøtt.

Hvorfor er så mye av tannkjøttet synlig?

Årsakene til at mye av tannkjøttet er synlig når du smiler kan være sammensett. En mulig grunn til at mye av tannkjøttet er synlig kan være en overaktiv muskel som trekker overleppen opp og innover. For mange betyr dette også at selve overleppen blir mye smalere enn den egentlig er. Dersom du har en vane for å dekke over munnen når du smiler eller ler, og ønsker en løsning for å slippe å gjøre det, kan du lese om en mulig behandlingsmetode nedenfor.

Lett å behandle

Hos oss i Vanity Beauty Clinic vil du kunne redusere mengden av synlig tannkjøtt ved hjelp av enkel, men effektiv og skånsom behandling. Før behandlingen kan utføres må du gjennomføre en konsultasjon med ansvarlig lege. Botox er et reseptbelagt legemiddel, og botox mot behandling av synlig tannkjøtt regnes for å være "off-label" bruk av et reseptbelagt legemiddel.  

God effekt av å behandle synlig tannkjøtt med botox

Dersom du får ordinering av til behandling av "gummysmile" settes det to små injeksjoner i den aktive muskelen. Dette kan ta 3-5 dager før det begynner å få en virkning, og ytterligere 10-14 dager før du faktisk ser resultatet. Så fort musklene i overleppen begynner å hvile, vil du også se effekten av behandlingen. Du må derfor forberedt på å ikke få se det endelige resultatet med en gang. Når botox brukes til å redusere synlig tannkjøt regnes dette for å være "off-label". Slik behandling er ikke alminnelig anerkjent.

Siden Botox gradvis mister sin effekt, er ikke dette en permanent behandling. Normalt vil effekten av behandlingen vare fra ca. 4-6 måneder. Dersom behandlingen gjentas over en lengre periode vil effekten kunne vare stadig lengre.

Etter behandling

Etter behandlingen av synlig tannkjøtt med botox skal det være svært få bivirkninger. Likevel opplever noen å få mindre blåmerker eller noen ujevnheter rett etter behandling (disse avtar). All behandling med botox som skjer ved bruk av nåler innebærer risiko for infeksjon, blødning, smerte, vevssakder, senkomplikasjoner og besvimelse. Selve legemiddelet botox har også bivirkning, f.eks. utilsiktet lammelse utenfor behandlingsområdet. Når det gjelder behandling av tannkjøtt så kan for mye botox lede til at smilet senkes for mye og ser unaturlig ut. Ved ujevne doser kan man også få ujevnt smil. Slike bivirkninger er forbigående ettersom botox ikke er permanent.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med reduksjon av synlig tannkjøtt. Vi forstår du er ukjent med situasjonen og ønsker som helsepersonell å bistå deg med god informasjon rundt behandlingen.