¨

Hvor mye koster behandlinger med Botox?

Hvor mye koster behandlinger med Botox?

Botox har med tiden blitt mindre “tabu”, spesielt etter all reklame for botox på Kardashians, Botched og andre realityserier. Etterhvert som botox mot rynker har blitt mer populært, er det også mange som lurer på hva botox koster, og hva slags risiko og bivirkninger som er forbundet med botoxbehandlinger.

Prisen på botox varierer

Botox er en nervegift. Giften utnytter sin muskellammende effekt for å behandle ansiktsrynker. Botulinumtoksin virker ved å blokkere et signalstoff som nervene i kroppen bruker for å sende meldinger til musklene, blant annet i ansiktet. Dette resulterer i at nervene ikke kan formidle beskjeder til musklene, og musklene mister evnen til å trekke seg sammen. Ettersom det finnes mange ulike behandlingsmetoder for bruk av botox, betyr det også at prisene kan variere. Som regel bruker de fleste behandlinger med botox svært små doser, men enkelte behandlinger krever mer botox enn andre.

Prisen for botox beror på mengden produkt som benyttes. Hvor mye botox som er nødvendig for å behandlinger med botox fastsettes av legen etter en individuell undersøkelse og ordinering. Legen forholder seg til anbefalte doser fra produsenten.

Det vil normalt gå med ca. 25 enheter botox til behandling av vertikale rynker mellom øyenbrynene. Denne behandlingen kalles "1. område Botox". Det samme gjelder for behandling av horisontale rynker i pannen, eller linjer fra øyekroken. Som hovedregel bør man behandle horisontale og vertikale linjer samtidig for å unngå at man blir "tung", og da går det med til sammen 50 - 60 enheter botox. Skal man behandle linjene fra øyekroken samtidig, kan det gå med til sammen 75 - 90 enheter botox.

Prisen for botox beror derfor på antall områder som skal behandles. Prisen for 1. område botox er 1900 kroner. Prisen for 2. områder botox er 2900 kroner. Prisen for 3. områder botox er 3900 kroner.

Dersom botox brukes til svettebehandling under armene eller i håndflatene er prisen 5100 kroner, og det er fordi det brukes opptil 100 enheter botox. Mer botox tilsier en høyere pris.

Ved bruk av botox til reduksjon av massetermuskelen er prisen 2900 kroner.

Reduksjon av synlig tannkjøtt innebærer at fra 1,25 - 5 enheter botox injiseres i en muskel som heter levator labii superioris aleque nasi. Prisen for denne behandlingen er 1290 kroner. Dette er også prisen for behandlinger som innebærer reduksjon av linjer fra munnviken eller langs leppekanten.

Det som er viktig å huske er at prisen på slike behandlinger ikke nødvendigvis betyr at en klinikk er bedre enn den andre. Botox er et reseptpliktig legemiddel, og kan bare kjøpes fra Apotek.

Under enhver omstendighet er det viktig at du setter deg grundig inn i risiko og bivirkning forbundet med botox, og at du velger en klinikk hvor helsepersonell har bred erfaring.

Risiko forbundet med botoxbehandlinger

Før behandlingen påbegynnes, blir ansiktet grundig rengjort. Deretter blir små doser av botulinumtoksin injisert i muskulaturen rett under huden på spesifikke områder. Dette fører til en midlertidig lammelse av ansiktsmusklene som ligger rett under huden. Prosedyren er vanligvis lite ubehagelig og oppleves som små stikk, liknende myggstikk. Gjennomføringstiden varierer fra 10 til 15 minutter, avhengig av hvor mange områder som behandles. Etter injeksjonen kan det oppstå mild rødhet i noen timer. Det anbefales å unngå å massere eller gni ansiktet de første 24 timene etter behandlingen.

Botulinomtoksin har i følge Felleskatalogen.no indikasjon for behandling av nevrologiske sykdommer, blæresykdommer og hud- og underhudssykdommer. Det er svært viktig å være klar over at botox rynkebehandlinger er bruk utenfor det som er godkjent behandlingsområde. Botox mot rynker er ikke alminnelig anerkjent, og regnes derfor som "off-label" bruk av et reseptbelagt legemiddel.

Botox har i likhet med andre legemidler en risiko for vanlige og sjeldne bivirkninger. Vanligvis oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene etter injeksjonen, og selv om de vanligvis er midlertidige, kan de vare i flere måneder eller i sjeldne tilfeller lenger.

Den forventede farmakologiske virkningen av botulinumtoksin i muskelvev er lokal muskelsvekkelse. Imidlertid er det også rapportert om svakhet i omkringliggende muskler og/eller muskler lenger unna injeksjonsstedet. I praksis innebærer det at botoxen har spredd seg til et utilsiktet område. Som med alle injeksjonsprosedyrer kan det oppstå lokal smerte, betennelse, parestesi, nedsatt følesans, ømhet, hevelse/ødem, rødhet, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker i forbindelse med injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst kan utløse vasovagale reaksjoner, inkludert midlertidig symptomatisk hypotensjon og besvimelse. Feber og influensalignende symptomer er også rapportert etter injeksjoner med botulinumtoksin.